DEIXAN'S CAPTURAR ELS TEUS MOMENTS

Rètoc digital professional i creativitat.

  • Especialitat en retrat

  • Fotografia d'exteriors

  • Experiència amb nadons

  • Fotografía de producte en estudi

  • Fotografía d'alimentació

  • Fotografía d'arquitectura

Producció i maquetació

Mobilització de persones i equips móbils d'il·luiminació per congressos

Noces i comunions